Agenda Algemene Ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering S.V.Roef!

 

 

Woensdag 20 maart 2019

in ons clubgebouw

Aanvang 20.00 uur

 

Agenda

 

1. Opening door de voorzitter

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

 

3. Goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering van woensdag 7 maart 2018 (het verslag staat ter inzage op de site van Roef!)

 

4. Jaarverslagen

a. penningmeester (ligt ter inzage)

b. kascontrolecommissie(ligt ter inzage)

c. samenstelling kascontrolecommissie 2020

 

5. Begroting 2019

 

6. Vaststelling contributie 2020 middels mandaat

 

7. Bestuursamenstelling

Henk Rijnen heeft aangegeven dat hij als secretaris wil stoppen.

Het bestuur stelt voor dat Johan van Cuyck de functie van secretaris van het dagelijks bestuur op zich neemt.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

 

8. Roken op ons Sportpark : Liever niet!

 

9. Ontwikkeling Sportpark Stokeind

 

10. Rondvraag en sluiting.

 

 

Bestuur Algemeen

Voorzitter Bart van Knegsel
Algemene ledenvergadering Woensdag 7 maart
Tijdstip / locatie 20:00 uur / clubgebouw

Clubgebouw Roef!

Stokeind 13
5066 XA Moergestel
Telefoon Clubgebouw: 013 513 1966
Postadres : Burgemeester Poortstraat 35, 5066 GE Moergestel

Links

Sponsors

Barbezetting en planning clubgebouw

Leden clubgebouw commissie

Wil je gebruik maken van het clubgebouw dan kun je dit aanvragen via Roefcgc@gmail.com

Corrie Schilders
John van Bakel