Scheidsrechter- en kantinedienst

Scheidsrechtersdiensten en kantinediensten worden digitaal ingepland en bijgehouden binnen Sportlink.
De app is te downloaden:


Vrijwilligerstaken
Een extra tabblad is zichtbaar in sportlink, genaamd vrijwilliger.
Onder dit tabblad staan 3 rubrieken:

  • Status: Hierin wordt aangegeven hoeveel punten reeds behaald zijn met vrijwilligerstaken.
  • Mijn beschikbaarheid: Hierin kan ieder lid aangeven op welke dagen en tijden hij het beste beschikbaar is voor vrijwilligerstaken. Dit geldt dus voor alle vrijwilligerstaken die door het lid wordt aangevinkt bij Mijn taken.
  • Mijn taken: Hierin kan ieder lid aangeven voor welke vrijwilligerstaken hij/zij beschikbaar is.

Bij mijn taken staan alle vrijwilligerstaken die door de beheerder zijn aangemaakt namens ROEF!. Door het schuifje groen te maken, geeft een lid aan dat hij beschikbaar is voor deze taak. Wanneer een lid aangeeft beschikbaar te zijn voor bepaalde vrijwilligerstaken, is het voordeel dat bij programma in Sportlink alle dagen zichtbaar worden wanneer deze vrijwilligerstaak vervuld kan worden. Ieder lid kan zich dan zelf aanmelden voor een dag dat voor hem/haar het beste uitkomt. Het heeft dan ook de aanbeveling dat bij Kantinediensten het vinkje altijd aan staat. Immers, op die manier kan een lid zichzelf inplannen voor een dienst die hem/haar het beste uitkomt. Wanneer het vinkje niet groen is, kan de beheerder deze persoon wel gewoon toewijzen aan een vrijwilligerstaak.

Wanneer een lid is ingepland op eigen verzoek of door de beheerder komt de vrijwilligerstaak zichtbaar te staan in Sportlink bij programma:

Op deze manier kun je heel eenvoudig zien wanneer je voor een specifieke vrijwilligerstaak wordt verwacht. Het groene cirkeltje met de vink erin betekent een kantinedienst die is toegewezen aan het lid.

Mensen kunnen de kantinediensten bij programma openen en zien wie er eventueel dienst hebben. Daarnaast kunnen ze zichzelf eventueel inschrijven of een dienst overnemen. Tevens kunnen ze als zij zijn ingepland, aangeven of ze willen ruilen:

Wanneer een lid is toegewezen aan een bardienst zal dit zichtbaar worden in de app, middels een notificatie in de tijdlijn (Rubriek Home), maar ook middels een pushnotificatie(indien deze voor de app aan staan). Wanneer een vrijwilligerstaak vervalt, wordt dit ook in de tijdlijn zichtbaar gemaakt:

Kantinediensten

Kantinediensten worden toegewezen aan ouders van jeugdspelers, met uitzondering van trainers en coaches. Het aantal kantinediensten per seizoen is mede afhankelijk van de inzetbaarheid van de ouder, maar het minimale aantal dat van eenieder wordt verwacht is 2 kantinediensten per seizoen.

Tot 1 april van het seizoen heeft iedere ouder van een jeugdlid de mogelijkheid om zichzelf in te schrijven voor een kantinedienst die is aangemaakt. (zie hiervoor de Sportlink app bij Programma) Zodra is ingeschreven voor een kantinedienst kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Op dat moment kan enkel nog gekozen worden voor een ruilverzoek. Let op! Voor een aantal competitieprogramma’s word enkel de 1e seizoenshelft medio maart gepubliceerd, er bestaat daardoor de mogelijkheid dat op sommige dagen niet alle kantinediensten noodzakelijk zijn, zoals ze nu zijn ingepland.

Vanaf 1 april van het seizoen zal de beheerder de resterende kantinediensten toewijzen aan de leden die nog geen kantinediensten hebben ingevuld en worden de kantinediensten definitief. Wijzigingen (door bijvoorbeeld wedstrijdwijzigingen) worden per e-mail zullen gecommuniceerd. Wanneer geen specifieke voorkeur voor datum aanwezig is, vragen we om bij mijn beschikbaarheid een beschikbaarheid op te geven indien gewenst. Op deze manier kan rekening gehouden worden met mensen die andere verplichtingen hebben in het weekend. Let op! Wanneer beide weekenddagen op niet beschikbaar worden gezet, zal de beheerder zelf een keuze hierin maken om het lid toch in te kunnen plannen voor de kantinedienst(en).

Scheidsrechtersdiensten

Deze diensten worden ingepland door de wedstrijdsecretarissen i.v.m. de afweging die gemaakt wordt bij de inplanning.
Wijzigingen met betrekking tot dit rooster doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris.
Toegewezen diensten zullen zichtbaar zijn bij programma in app.

Overige vrijwilligerstaken

Wanneer iemand namens ROEF! op zoek is naar vrijwilligers (bijvoorbeeld bij toernooien), graag dit kenbaar maken aan de wedstrijdsecretaris honkbal, de taak komt in Sportlink en leden kunnen zich inschrijven voor deze taak.