Jeu de Boules club “Ons Genoegen”

Jeu de Boules Club “Ons Genoegen” is begin jaren negentig ontstaan aan de keukentafel van Rinus Jonkers. Jo van Esch en Rinus Jonkers besloten toen om ongeveer 35 mensen te benaderen en van die 35 zijn er toen ongeveer 30 “lid” geworden.

Als oprichtingsjaartal is het jaar 1993 aangehouden. Rinus Jonkers was de eerste voorzitter.

In de wijk de Hoefkens lagen 2 banen en daar werd gestart. Er werd daar ongeveer 1 jaar gespeeld.

Daarna werd door de zelfstandige club gedurende 3 jaar gebruik gemaakt van het honkbalveld van Roef. Er waren daar geen echte banen, maar die werden uitgezet op het verharde gedeelte van het veld.

Daarna is de club verhuisd naar zelf aangelegde banen bij de Rozendries en werd gebruik gemaakt van de kantine van de Rozendries, waar men, na vertrek uit de Rozendries van alle andere verenigingen en activiteiten,  zelf verantwoordelijk was voor verteer en inkomsten.

Van die accommodatie is ongeveer 11 jaar gebruik gemaakt.

Toen Rinus Jonkers beging 2007 ophield als voorzitter is Sinie van de Aker – van de Wiel benoemd als voorzitter van de vereniging.

In 2008 moest men van de gemeente weg bij de Rozendries en kreeg men van Bouwbedrijf Gebr. Janssen (op voorspraak van Chris Janssen, die ook lid was van de club) toestemming om banen aan te leggen op het Roef-complex tegen de tennishal. Deze toestemming van Gebr. Janssen was nodig omdat de grond gedeeltelijk van hen was.

Op 7 november 2007, op een extra belegde ledenvergadering van Roef, hebben de aanwezige leden unaniem besloten  vóór  aansluiting van de Jeu de Boules club “Ons Genoegen” als nieuwe afdeling van de vereniging Roef.

De opening van de nieuwe banen op het complex van Roef werd verricht op vrijdag 28 maart 2008 door het oudste lid mevrouw Cor Willems.

Van medio 2010 tot oktober 2012 was Jules Degreef voorzitter. Tot 2018 was er een vacature.

In 2018 is Loet van Dam benoemd als voorzitter.

In 2016 brandde de tennishal af en zijn door de gemeente 6 nieuwe banen aangelegd op het Roef complex vlak naast de verharde handbalvelden.