F.A.Q.

Linksonder op de webpagina Clubgebouw, kun je de beschikbaarheid van de kantine vinden.

Het clubgebouw kan gebruikt worden voor besprekingen, vergaderingen of andere activiteiten. Hiervoor dient de ruimte gereserveerd worden door een mail te sturen naar de clubgebouwcommissie (CGC): roefcgc@gmail.com.

Stuur het aanmeldformulier naar roef.ledenadm@gmail.com, ter attentie van Walter Jansen. Overschrijfformulieren van de KNBSB zijn ook via Walter Jansen te krijgen.

Op de webpagina kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Na het aanmelden krijg je een e-mail om je registratie te bevestigen.

Heb je leuke, interessante of belangrijke mededelingen over jouw team, honkbal of softbal in het algemeen, deel dit met copij.hsbroef@gmail.com.

Voor Roef! is er een algemene facebook pagina, wij streven ernaar om op deze pagina de meest actuele informatie te plaatsen. Daarnaast hebben een aantal teams een eigen facebook pagina, te vinden via de webpagina teams. Maak geen pagina’s aan m.b.t. HSB Roef!, neem eerst contact op met de PR-commissie van Roef!.

Zaaltrainingen worden 1 x per jaar gecommuniceerd richting teams via de coaches/trainers. Buitentrainingen zijn te vinden voor aanvang buitentrainingen op de webpagina Trainingstijden.

Spelers kunnen informatie krijgen bij hun coach of trainer.

Trainers/coaches kunnen informatie inwinnen bij de TC Honkbal (wilcoheessels@home.nl) of TC Softbal (jeroen74@home.nl).

Investeringen voor nieuwe trainingsmiddelen worden jaarlijks begroot. Meld deze bij de TC, zodat deze meegenomen worden in de begroting.

Roef! Heeft een vertrouwenspersoon, die aanspreekpunt is bij zaken zoals ongewenste (sexuele) intimidatie, discriminatie.
Je kunt haar benaderen via mail om een persoonlijk gesprek dit soort zaken te bespreken bij

Nina Hekker: ninahekker90@gmail.com, mob: 06-51054469 of
Fieke Wolfs: fiekewolfs@ziggo.nl, mob: 06-18696121 of tel: 013-5284005.

Normale speltechnische meningsverschillen dienen altijd eerst met de trainer/coach besproken te worden. Indien er sprake is van langdurige verstoorde speler/coach/trainer relatie (speler voelt zich/haar al enige tijd benadeeld, kan als tussenstap ook contact opgenomen worden met de TC honkbal of TC softbal.

Om een veilig sportklimaat te bereiken draagt Roef! de gedragsregels van de NOC NSF uit binnen de club. In het document “normen en waarden, VOG, Vertrouwenspersoon” kun je meer over lezen.

Alle Coaches en trainers horen in het bezit te zijn van een VOG. Deze is bij het bestuur aan te vragen. Geef naam (voorletters), geboortedatum door aan sklaasen@ziggo.nl

Heb je ideeën, kun je bij je trainer, coach, TC, PR-commissie of bestuur terecht. Waar je precies met je idee terecht moet, ligt aan het onderwerp. De contactpersonen voor de club vind je op de webpagina Contactpersonen.

Sponsors groot of klein, horen gemeld te worden bij de sponsorcommissie: sponsoring.hsbroef@gmail.com (Patrick van Caulil).

Het is prettig dat we teamsponsoren hebben. Toch willen we verzoeken sponsoruitingen altijd in overleg met de sponsorcommissie te organiseren. Meer informatie te lezen op de webpagina Sponsors van Roef!. Sponsorboekje met mogelijke sponsoropties kun je downloaden

Wil je iets betekenen voor een team, kantine, een toernooi of de vereniging. Informeer bij de vrijwilligers coördinator naar de mogelijkheden (jessicajansen@home.nl).

Achterstallig (veld)onderhoud en schade aan materialen kunnen gemeld worden bij bestuur of TC. Ze zullen beoordelen hoe en op welke termijn deze opgelost kunnen worden. Het veld is eigendom en onderhoud ervan de verantwoordelijkheid van de gemeente Oisterwijk (buiten het normale vegen van het veld). Een veilige sportomgeving is een zorg voor ons allen, dus kom je onveilige situaties tegen, meldt dit!

Een positieve reclame voor onze club is altijd goed! Monique van den Bijgaart en Chantal van der Poel zijn het aanspreekpunt binnen Roef!

Voor uitingen in de (lokale) media (pr.hsbroef@gmail.com). Extra evenementen graag melden bij de PR commissie

Voor het verzetten van competitiewedstrijden of plannen van oefenwedstrijden zijn binnen Roef! voor zowel voor soft- als honkbal contactpersonen aangesteld:

Softball: Loesanne Visser, Loesanne.Vissers@ziggo.nl
Honkbal: Michael Vesseur, wedstrijdsecretarishonkbal@svroef.nl

Mobiele nummers zijn te vinden op de webpagina Contactpersonen

Wedstrijdschema is te vinden via de KNBSB app (voor spelers) of KNBSB site. Ook hebben we wedstrijden van HSB Roef! op de webpagina Agenda / Wedstrijdoverzicht

Graag via het mailadres van de PR-commissie doorgeven op pr.hsbroef@gmail.com