Historie handbal

Handbalgeschiedenis van Moergestel neemt een aanvang in 1975. Als een aantal leden van de handbalvereniging ‘Deusona’ uit Diessen besluiten om samen te gaan met S.V. “ROEF!”. Deusona is daar ontstaan uit de KPJ zoals met meerdere handbalverenigingen het geval is geweest uit de afdeling Noord-Brabant.

De reden om zich aan te sluiten bij de grote bond, het NHV, was dat de organisatie beter was, dat de wedstrijden gefloten werden door echte scheidsrechters en dat er in de zaal gespeeld werd. Om een vereniging te kunnen beginnen moest men minstens 15 leden hebben. Samen met een aantal KPJ-Ieden uit Moergestel kwam men op het aantal van 14 leden. Het 15de lid was maar even een probleem, want caféhouder Piet Staps uit Diessen, waar destijds de oprichtingsvergadering plaats vond, wilde wel lid worden. Hij zag zijn omzet hierdoor flink stijgen, omdat de handballers na afloop van de wedstrijden en trainingen graag bij hem een pilsje dronken. Op een speciale ledenvergadering van S.V. “ROEF”‘ in 1975 werd HV Deusona een onderdeel van S.V. “ROEF!”, hetgeen de eerste stap was op weg naar een bloeiende handbaltak. Hetzelfde jaar kwam er een dames-team bij en ook nog een jongens-juniorenteam van handbalvereniging HHV uit Hilvarenbeek, omdat deze vereniging op dat moment werd opgeheven. Een aantal mensen uit deze drie teams zijn overigens nog steeds lid van S.V. “ROEF!”

De trainingen voor de heren senioren en junioren vonden plaats in de Hispohal in Hilvarenbeek onder leiding van Ton de Raad. De dames trainden in het gymzaaltje in Moergestel onder leiding van Harry Reijrink. De thuiswedstrijden werden allemaal in de Hispohal gespeeld. In 1976 kwam in Moergestel sportzaal de Vonder gereed, waar vanaf toen werd getraind. Doordat alle trainingen in Moergestel plaats vonden kwamen er al snel meerdere jeugd teams bij. En een tweede heren-seniorenteam werd in 1978 een feit.

Het ledenaantal groeide gestaag tot ongeveer 100 leden in 1980, waarbij we acht teams hadden. Daarna nam het ledenaantal weer af tot ongeveer 70 leden. Maar S.V. “ROEF!” mag zich gelukkig prijzen, dat er daarna steeds meer leden de vereniging kwamen versterken tot ongeveer 110 leden. Dit aantal blijft de laatste jaren vrij constant.

De aanwas van nieuwe leden komt vooral door het elk jaar terugkerende schooltoernooi voor de 3 basisscholen uit de gemeente Moergestel, dat S. V. “Roef!” afgelopen jaar voor de 19de keer organiseerde.

De sportieve prestaties zijn vanzelfsprekend wisselend geweest. Maar men kan er van uitgaan dat er ieder seizoen minstens één team zijn kampioenschap kan vieren. Een hoogtepunt was de promotie van de heren senioren naar de eerste klas.

Meerdere malen wisten jeugdspelers zich te selecteren voor de afdelingselecties van de toenmalige afdeling West-Noord-Brabant, waarmee ze zelfs het Nederlands kampioenschap behaalden.

Een van de belangrijkste hoogtepunten voor handballend Moergestel is echter wel de opening van sporthal ” ’t Stokeind “, gelegen naast de buitenvelden van S. V. “ROEF!”. Hierdoor werd het voor de zaalsporten van S.V. “ROEF!” mogelijk om de thuiswedstrijden ook in eigen dorp af te werken, wat voorheen gebeurde in de Hispohal in Hilvarenbeek en Hercules in Diessen. Dit hield in dat niet alleen de sfeer rond de thuiswedstrijden, maar ook de aantrekkingskracht van de vereniging werd vergroot.

Naast de normale zaal-, veld- en beker- competitie worden er vele andere activiteiten georganiseerd, zoals voor de jeugd een pannekoekenmiddag, een dropping of het jaarlijks terugkerende jeugdweekend.

Ook organiseert S.V. “ROEF!” een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten voor senioren en mensen van buiten de vereniging. De fiets-3-daagse is een van de successen, die dit jaar alweer voor de 5de keer werd georganiseerd en die steeds weer een groot aantal fietsers aantrekt, zowel vanuit Moergestel als van daarbuiten. Het veteranentoemooi van S.V. “ROEF!” is ook een jaarlijks terugkerend evenement, evenals het toernooi van HG Demerland (voorheen HV Zichem) in België, dat ook een vaste plek op de activiteiten kalender heeft verworven. Het eerste herenteam gaat al meer dan 15 jaar naar dit toernooi, waaruit we kunnen concluderen dat we met deze vereniging een soort vriendschapsband hebben opgebouwd.

Met een beetje weemoed denk ik nog wel eens terug aan mijn tijd bij Deusona. We hadden toen maar één seniorenteam en geen kaderproblemen. De begroting werd uitgeteld op de achterkant van een bierviltje en gedeeld door het aantalleden. De hele vereniging zag elkaar vrijdagavond en tijdens de wedstrijden, het was er altijd gezellig. Maar op deze manier bouw je dus geen vereniging op. De ontwikkeling in Nederland, waarbij teamsporten steeds meer onderdruk komen te staan van de individuele sporten en allerlei andere vormen van bewegingsactiviteiten, heeft onze vereniging zich goed kunnen handhaven.

AI 25 jaar lang heeft een goede onderlinge verstandhouding hoog in het vaandel gestaan bij S.V. “ROEF!”