Sportlink-app voor wedstrijdoverzicht op je smartphone

Sportlinked, op de hoogte blijven van jouw sportwedstrijden is gemakkelijker dan ooit

Met de app blijf je eenvoudig op de hoogte van je team, de prestaties en het programma. Daarnaast kan de scheidsrechter resultaten doorgeven en kunnen alle teamleden hun spelersopgaaf via het wedstrijdformulier doen op een tablet of smartphone.

 

Nieuwe penningmeester

Penningmeester Bestuur SV Roef! Moergestel

Inleiding

Sportvereniging Roef! is op zoek naar een penningmeester, die de financiën van de omnivereniging wil beheren.

Vereniging

SV Roef! is een omnivereniging, die dit jaar haar 60-jarig bestaan zal vieren. Binnen de vereniging zijn de afdelingen Honkbal-Softbal-Beeball (HSB), Handbal en Jeu de Boules actief.

Elke afdeling heeft een eigen bestuur (beleids- en operationele zaken op afdelingsniveau). Daarnaast is er een Hoofdbestuur op omniverenigingsniveau bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid (beleidszaken). De leden van het hoofdbestuur evenals de voorzitters van de afdelingsbesturen hebben zitting in het Algemeen Bestuur.

Kijkend naar het aantal leden kan SV Roef! Als een middelgrote vereniging worden gekwalificeerd.

Toekomstvisie

SV Roef! heeft aan het Stokeind een prachtig sportpark dat vele mogelijkheden biedt voor de eigen verenigingen maar zeker ook voor derden. Hierop is ook onze toekomstvisie gebaseerd. Om ons bestaansrecht te verhogen en onze accommodatie optimaal te benutten wordt er naar gestreefd om zoveel als mogelijk ‘anderen’ aan ons te binden. Ons sportpark dient daarbij een middelpunt van activiteiten te worden, waardoor we mensen aan ons weten te binden, de Gemeente Oisterwijk niet meer om ons heen kan en sportpark Stokeind c.q. SV Roef! een begrip in de regio wordt.

De eerste premature stappen op deze weg zijn al gezet, maar het einddoel is zeker nog niet bereikt.

Kerntaken

·         Beheren van de bankrekeningen van de omnivereniging en verrichten van betalingen

·         Beheren van de kas en kas CGC van de omnivereniging

·         Inning contributies JDB en controle op incasso contributies voor de afdeling HA en HSB (worden in sportlink bij de betreffende afdelingen bijgehouden)

·         Toezicht houden op ontvangsten van sponsorgelden

·         Controle op inkomsten en uitgaven van de omnivereniging

·         Beheren diverse contracten (verzekeringen, telefonie, onderhoud)

·         Verzorgen jaarlijkse digitale subsidieaanvragen Gemeente Oisterwijk (momenteel oktober van ieder jaar, met harde deadline op 1 november)

·         In overleg treden met CGC (Clubgebouwcommissie) t.b.v. exploitatie clubgebouw, bepalen prijzen, inkopen artikelen, bepalen assortiment

·         Beheren financiële afspraken en procedures

·         Opstellen van financiële overzichten

·         Opstellen begrotingen i.o.m. afdelingen

·         Opstellen van jaarstukken t.b.v. de omnivereniging (Balans, V&W, jaarverslag, begrotingen) t.b.v. kascontrole en ALV

·         Organiseren jaarlijkse kascontrole voorafgaand aan ALV

·         Boekhouding geschiedt in excel

·         Aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen

·         Eventueel aanwezig zijn bij grote evenementen

Zoals hierboven beschreven is er genoeg te doen in onze vereniging. Gemiddelde tijdsbesteding is +/- 2 uur in de week. M.n. in het begin van ieder jaar zal er extra tijd gevraagd worden i.v.m. het opstellen van de jaarstukken en begrotingen. Daarnaast is de subsidieaanvraag in oktober van ieder jaar erg belangrijk en een must. Bij overschrijden van deadline wordt subsidie afgewezen.

Competenties/vaardigheden

Kijkend naar het profiel van de penningmeester zijn de volgende competenties wenselijk:

-          Zelfstandig

-          Enige kennis van boekhouding

-          Streeft naar financieel gezonde positie van de vereniging en haar leden

-          Communicatief vaardig

Mocht dit je aanspreken dan ben je mogelijk de persoon, die wij zoeken.

Nadere informatie is verkrijgbaar via mailadres penningmeester@svroef.nl of bel met Henk Rijnen 013-5132538.

 

Sportvereniging ROEF heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan. Daarom zullen wij vragen om een VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag)

 

Spelregelbewijs KNBSB

Hallo allemaal,

Vanuit de KNBSB hebben ze een spelregellink www.honkbal-softbalmasterz.nl

Hier kan iedereen een spelregelbewijshalen, het is vooral voor de jeugdleden van 14 tot 18 jaar. Zij wordt aangeraden om dit spelregelbewijs te halen.

Maar ook leden boven de 17 jaar kunnen natuurlijk een spelregelbewijs halen.

Iedereen krijgt namelijk een inlogcode.

Dus als je de code hebt zou het leuk zijn als alle leden van Roef! dit spelregelbewijs zouden halen.

Inmiddels hebben al 14 leden dit spelregelbewijs gehaald.

BeeBall indoortoernooi

Zondag 10 januari werd er in Den Bosch een BeeBall Rookie toernooi georganiseerd.Ook Roef! was met een team aanwezig. Evert en Lucas die al langer lid zijn en onze twee nieuwe aanwinsten Lucca en Calem. Een klein maar fanatiek team. Ze hebben drie wedstrijden gespeeld met veel enthousiasme en inzet. Er werd goed geslagen, iedereen heeft wel 1 of zelfs meer homeruns geslagen. Ook in het veld werden de ballen fanatiek gepakt en hard naar de catcher gegooid.

Op naar een leuk nieuw jaar.

We zoeken nog enkele nieuwe spelers of speelsters om ons te versterken. We trainen op maandag van 18:00-19:00u informatie bij lhekker@home.nl

Sponsors