Reserveren clubgebouw

VAN DE CLUBGEBOUWCOMMISSIE

 

OP DEZE SITE KUN JE ONDER ROEF BESTUUR DE AGENDA VAN HET CLUBGEBOUW BEKIJKEN

 

HET STREVEN VAN DE CLUBGEBOUWCOMMISSIE IS OM ALLE ACTIVITEITEN IN DEZE AGENDA OP TE NEMEN

 

VOOR HET RESERVEREN VAN HET CLUBGEBOUW VOOR EEN BESPFREKING OF ANDERE ACTIVITEIT

 

DIEN JE EEN AANVRAAG TE STUREN NAAR ROEFCGC@GMAIL.COM

Algemene ledenvergadering 15 maart

 

Agenda algemene ledenvergadering  S.V.Roef!

 

 

Woensdag  15 maart 2017

in ons clubgebouw

Aanvang 20.00 uur

 

Agenda

 

1. Opening door de voorzitter a.i.

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

 

3. Goedkeuring verslag van de algemene ledenvergadering van woensdag 13 april 2016 (het verslag staat ter inzage op de site van Roef!)

 

4. Jaarverslagen

         a. penningmeester (ligt ter inzage)

         b. kascontrolecommissie(ligt ter inzage)

         c. samenstelling kascontrolecommissie 2018

 

5. Begroting 2018

 

6. Vaststelling contributie 2017/2018 middels mandaat

 

7. Bestuursamenstelling

De penningmeester Bernadette Op ’t Hoog is aftredend en zij stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Het bestuur heeft Hein Koenraad benaderd en hij wil de functie van penningmeester op zich nemen.

Peter Vrijhoeven is lid van het dagelijks bestuur en hij heeft aangegeven dat hij wil stoppen als bestuurslid. Voor Peter wordt geen vervanger ingevuld.

 

Bart van Knegsel is nu voorzitter ad interim. Het bestuur wil de functie van voorzitter graag definitief invullen maar heeft geen nieuwe persoon kunnen vinden die deze functie op zich wilde nemen.

 

8. Normen en waarden, VOG en vertrouwenscontactpersonen

 

9. Opstarten clubgebouwcommissie

 

10. Meerjarenplan totale accommodatie

 

11. Rondvraag en sluiting.

 

Sponsors