Nieuwe website SV Roef!

Sommigen van jullie hebben het misschien al gezien, maar velen waarschijnlijk nog niet: sinds kort is er een nieuwe website voor onze omnivereniging. Dat was nodig, omdat de oude website niet meer voldeed aan de moderne veiligheidseisen. Omdat Michel Vermeer al enige tijd geleden heeft aangegeven te willen stoppen met zijn rol als webbeheerder, heeft het bestuur gezocht naar iemand die dat als vrijwilliger over zou willen nemen. En gelukkig hebben we die gevonden, in de personen van Alex Rosenberg en Mathijs Roozen. Zij hebben de nieuwe website gemaakt, en zullen er samen voor zorgen dat we een mooie, overzichtelijke en goed toegankelijke website houden. Waar de basisinformatie van onze vereniging te vinden is. Bij deze bedanken we Michel Vermeer van harte voor de manier waarop hij de afgelopen jaren met veel vrijwillige inzet en deskundigheid heeft gezorgd voor de website en alles daaromheen. Bedankt Michel!

Als je een bericht wilt laten plaatsen op de website, kun je dat doen via de contactpersoon ‘nieuws website’ van je eigen sporttak: Jessica Jansen voor HSB, Marjolein Verhoeven voor Handbal of Loet van Dam voor Jeu de Boules.

Er zal ook geregeld een nieuwsbrief worden verstuurd, als daar aanleiding voor is. Je moet je daar dan wel voor hebben aangemeld. Dat kan via inschrijven nieuwsbrief.