Nieuwe website SV Roef!

Sommigen van jullie hebben het misschien al gezien, maar velen waarschijnlijk nog niet: sinds kort is er een nieuwe website voor onze omnivereniging. Dat was nodig, omdat de oude website niet meer voldeed aan de moderne veiligheidseisen. Omdat Michel Vermeer al enige tijd geleden heeft aangegeven te willen stoppen met zijn rol als webbeheerder, heeft het bestuur gezocht naar iemand die dat als vrijwilliger over zou willen nemen. En gelukkig hebben we die gevonden, in de personen van Alex Rosenberg en Mathijs Roozen. Zij hebben de nieuwe website gemaakt, en zullen er samen voor zorgen dat we een mooie, overzichtelijke en goed toegankelijke website houden. Waar de basisinformatie van onze vereniging te vinden is. Bij deze bedanken we Michel Vermeer van harte voor de manier waarop hij de afgelopen jaren met veel vrijwillige inzet en deskundigheid heeft gezorgd voor de website en alles daaromheen. Bedankt Michel!

Als je een bericht wilt laten plaatsen op de website, kun je dat doen via de contactpersoon ‘nieuws website’ van je eigen sporttak: Jessica Jansen voor HSB, Marjolein Verhoeven voor Handbal of Loet van Dam voor Jeu de Boules.

Er zal ook geregeld een nieuwsbrief worden verstuurd, als daar aanleiding voor is. Je moet je daar dan wel voor hebben aangemeld. Dat kan via inschrijven nieuwsbrief.

Clubgebouwcommissie

Clubgebouwcommissie

De clubgebouwcommissie (CGC) is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kantine. De CGC bestaat uit John van Bakel, Corrie Schilders en Maureen Hekker. Voor vragen over de kantine kun je dus één hen aanspreken. Of een mail sturen naar ROEFCGC@GMAIL.COM.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

SV Roef! beschikt over een drank- en horecavergunning om in de kantine alcohol te verstrekken aan bezoekers. Aan de vergunning is een aantal voorwaarden verbonden. Onder andere dat barvrijwilligers in het bezit moeten zijn van het IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol schenken). Via https://vrijwilligerswerkacademie.nl/ kan gratis en online de cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken worden gevolgd. Aan het eind van deze cursus heb je kennis over verantwoord alcohol schenken in openbare ruimtes. De cursus duurt ongeveer 55 minuten en wordt afgesloten met een toets. Na het succesvol afronden van de toets ontvang je een persoonlijk certificaat. We vragen alle barvrijwilligers deze cursus te volgen en het certificaat te mailen naar de clubgebouwcommissie: roefcgc@gmail.com. Bij controle dient namelijk een overzicht in de kantine aanwezig te zijn van barvrijwilligers die in het bezit zijn van het IVA-certificaat.
Overigens is het sowieso goed om de cursus eens te doorlopen, ook al ben je geen barvrijwilliger…